Poziv za 14. sjednicu općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKO  VIJEĆE KLASA:  021-06/19-01/347 URBROJ: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja, 22. ožujka 2019. godine Na temelju članka…

Više

POZIV

Dana 28. ožujka 2019. godine u Osnovnoj školi “Josip Kozarac” Soljani održat će se 6. susreti škola koje nose ime…

Više

POZIV NA JAVNI UVID

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-01/19-01/295 URBROJ: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja,  12. ožujka 2019. godine Sukladno članku 29.…

Više