Nakon iznenadne smrti u 43. godini života preminuo je Goran Mihalj iz Soljana. Goran Mihalj obnašao je dužnost zamjenika načelnika…

Više

OBJAVA BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva pravosuđa i uprave i OBAVIJEST BIRAČIMA Službe za opću upravu, vezano za izbore za članove Europskog parlamenta…

Više

Poziv za 22. sjednicu općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-03/24-01/1   URBROJ: 2196-31-01-1-24-2   Vrbanja,…

Više