OBAVIJEST – STRUNJE TRADE d.o.o.

STRUNJE-TRADE d.o.o. Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka tel: 032/398-048, 032/398-949   Poštovani,   obavještavamo Vas da nećemo vršiti  prikupljanje miješanog komunalnog…

Više

POZIV ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

   REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-02/23-01/2   URBROJ: 2196-31-01-1-23-3   Vrbanja,…

Više