Oglas za javne radove

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/13-01/1220 URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 Vrbanja, 19. lipnja 2013. godine Temeljem ukazane potrebe…

Više

Stručno osposobljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa: 112-06/13-01/721 Urbroj: 2212/08-01/01-13-1 Vrbanja, 04. ožujka 2013. godine Na temelju članka 93.…

Više

Agronet kampanja

Poštovani poljoprivrednici! Rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu putem aplikacije AGRONET je od 1. ožujka do 15. svibnja 2013.…

Više