POZIV NA JAVNI UVID

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-01/19-01/295 URBROJ: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja,  12. ožujka 2019. godine Sukladno članku 29.…

Više

Obavijest

POLJOPRIVREDNICI !! Edukacija o Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2019g. održat će se…

Više

OBAVIJEST

Besplatni udžbenici Za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima imate…

Više

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-02/19-01/190 Urbroj: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja, 12. veljače 2019. godine Temeljem odredbi članka…

Više

Financijski izvještaji

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 03.02.2020. OPĆINA VRBANJA Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna,…

Više