Božićne priredbe

Učenici osnovnih škola u Vrbanji, Soljanima i PŠ u Strošincima priredili su sa svojim učiteljicama i učiteljima i izveli prigodne…

Više

POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKO  VIJEĆE KLASA:  021-06/13-01/2150 URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 Vrbanja, 12. prosinca 2013. godine Na temelju članka…

Više

POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKO  VIJEĆE KLASA:  021-06/13-01/2149 URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 Vrbanja, 12. prosinca 2013. godine Na temelju članka…

Više

Prijava projekata udruga VSŽ

Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije Klasa: 230-02/13-01/05 Ur.broj: 2196/1-13-13-1 Vinkovci, 28. listopada 2013.…

Više

Dan dragovoljaca domovinskog rata

S radošću Vas pozivamo na obilježavanje 23. godišnjice dragovoljačkih postrojbi, koju upriličujemo u petak, 25. listopada 2013. godine. 18:30 sati…

Više