Djeca rođena u 2014. godini

Ove godine želimo izvijestiti zainteresirane o broju rođene djece koji imaju prebivalište u Općini Vrbanja, a rođeni su  u 2014.…

Više

17. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKO  VIJEĆE KLASA:  021-06/14-01/2586 URBROJ: 2212/08-01/01-14-1 Vrbanja, 15. prosinca 2014. godine Na temelju članka…

Više

POZIV

Lokalna Akcijska Grupa Šumanovci u suradnji s tvrtkom Agrivi, ORGANIZIRA besplatnu dvodnevnu edukativnu radionicu na temu „Inteligentno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom…

Više