UREDOVNO VRIJEME: PON-PET 07:00 – 15:00 sati

¸

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja: Marinella Nikolić, spec.admin.publ. e-mail:opcina.vrbanja@vu.t-com.hr

* Administrativni referent: Zdenka Jelović, tel. 032/863-108 – birajte 1. mob: 0994895123

Slavica Babić imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Vrbanja.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.
  • Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

* Računovodstveni referent:

Marijana Tufekčić, mob. 098/982-6920, tel. 032/863-108 – birajte 4

* Viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona: Senka Pavlek, ing.geod. mob. 0993875933, tel. 032/863-108 – birajte 5

* Komunalni redar:         , mob. , tel. 032/863-108 – birajte 6

* Referentica za knjiženje zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i komunaln naknade: Slavica Babić, tel. 032/863-108 – birajte 8. mob: 0994895124

¸

PROGRAM OPĆINE VRBANJA I MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH  “POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA”

* Voditeljica programa Pomoć u kući starijim osobama: Snježana Zečević, mob. 098/464-854, tel. 032/863-108 – birajte 7

Vrbanja

* Marija Purić, gerontodomaćica

* Kristina Brčić, gerontodomaćica

* Martina Šabić, gerontodomaćica

* Željko Šprajc, dostava gotovih obroka

Soljani

* Željka Blažević, gerontodomaćica

* Željko Lamešić, pomoćni radnik

Strošinci

* Katica Žilak, gerontodomaćica