OPĆINA VRBANJA

OIB: 10427349735
MB: 02542528

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

opcina.vrbanja@vu.t-com.hr

opcina@opcina-vrbanja.hr

 

Telefon: +385 (0)32 863 108

Fax: +385 (0)32 863 241

Načelnik: Velimir Redl
mob. 099/2221798

opcina@opcina-vrbanja.hr

opcina.vrbanja@vu.t-com.hr

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja: Marinella Nikolić Bošnjak, spec.admin.publ.

opcina.vrbanja@vu.t-com.hr    mob: 099 6139790

Administrativna tajnica: Zdenka Jelović
zdenka.j@opcina-vrbanja.hr

mob: 0994895123

Referent za računovodstveno-financijske poslove: Marijana Tufekčić
mob. 098/982-6920
marijana@opcina-vrbanja.hr

Viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona: Senka Pavlek ing.geod.
mob. 099/3875933  e-mail: senka@opcina-vrbanja.hr

Referent za knjiženje komunalne naknade, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i vodno-slivne naknade: Slavica Babić
tel. 863-209

mob: 0994895124

Komunalni redar:  IVONA LUKIĆ e-mail: komunalni.redar@opcina-vrbanja.hr
mob. 099 3875932

Voditeljica Programa međugeneracijske solidarnosti “Program u kući starijim osobama”: Snježana Zečević, dipl.ing. poljoprivrede
mob. 098/464-854
snjezana@opcina-vrbanja.hr