Osnovna škola “Mara Švel-Gamiršek” Vrbanja

Osnovana je 1831. godine u smislu naredbe pukovnijskog zapovjedništva Brodske regimente u Vinkovcima. Centrakt između nadležne Drenovačke satnije i prvog učitelja Begović Mate, inače ispisanog kaplara, potpisan je 21. siječnja 1831. godine. Osnovana je tada kao “Elementar oder national Schule”, a 1853. se mijenja u “njemačku – općinsku”.
Godine 1856./1957. dodan je svim tim krajiškim školama još jedan razred (i glavnoj i trivijalki i njemačkoj općinskoj), pa je od tada i ovdašnja škola imala tri razreda. Te različite škole postojale su sve do 1873. kada su sve pretvorene u jednoličnu “Pučku školu” s hrvatskim nastavnim jezikom, kada je vrbanjska općinska škola reformirana u nižu pučku školu sa 4 razreda. Petorazrednom postade 1905./1906. i tada je imala 184 učenika. 1918./1919. imala je 172 učenika.
Sedmogodišnja škola osnovana je 1955./1956., a osmogodišnjom postade 1956./1957. Šk. godine 1964./1965. škola ima 578 učenika u 14 razrednih odjela. Tekst preuzet s web stranice škole.

Osnovna škola “Josip Kozarac” Soljani

Početke školstva Soljani bilježe i prije osnivanja mjesne škole. Tako su 1803. godine učenici iz Soljana polazili u Drenovcima njemačku trivijalnu školu ili “Unterschule”, koja je osnovana 1780. godine. Drenovačku školu tada je sveukupno polazio 31 učenik, od kojih je četvero bilo iz Soljana. U zapisima koji tome svjedoče, kod svakog polaznika je upisamo iz kojeg je mjesta, kućni broj i status učenikovih roditelja, a to je vrlo značajno jer se i danas po starim kućnim brojevima može odrediti iz koje zadruge je učenik potekao. Prva škola u Soljanima utemeljena je 1830. godine kao pučka učionica s jednim učiteljem. Prvi učitelj se zvao Ivan Špoljar i bio je iz Soljana. Najprije je to bila drvena školska zgrada, a kasnije je na istom mjestu izgrađena od tvrdog materijala (1852.), koju su učenici pohađali sve do 1894. godine. Školu je u početku pohađalo 50-ak djece. 1894. godine je ponovo izgrađena nova školska zgrada i to na novoj lokaciji koja je imala dvije učionice i stan za učitelja. Ta zgrada je bila u uporabi gotovo cijelo stoljeće sve dok nije izgrađena sadašnja zgrada u koju su učenici uselili 1988. godine. Broj učenika koji su pohađali školu postupno se povećavao tako da je početkom 20. stoljeća školu pohađalo oko 290 učenika. Škola tada prerasta u četverorazrednu. 1912. godine u selu je počela s radom i slovačka škola, a 1932. Soljani imaju jedno slovačko odjeljenje s 35 učenika, koje je poučavao jedan učitelj, a imali su i slovačku čitaonicu.

Školske godine 1941/42. u školu je upisan 291 učenik. Pedesetih godina škola prelazi iz četverogodišnje u osmogodišnju osnovnu školu. Broj djece raste, tako da je godine 1971/72. bilo 506 učenika. Nastava se organizira u lošim prostornim uvjetima i u tri smjene zbog pomanjkanja prostora. I broj učitelja se povećava tako da 1971/72. godine u nastavi radi 20 djelatnika. Tijekom osamdesetih i početkom devedesetih broj učenika opada na 197. Prelaskom u novu školsku zgradu uvjeti rada se naglo poboljšavaju. Nastava se izvodi u poluspecijaliziranim učionicama. Osim redovne nastave u školi, učenici dio vremena provode u radu u izvannastavnim aktivnostima gdje postižu i zapažene rezultate. Nakon osnutka Matice slovačke u Soljanima, nastoji se obnoviti nastava na slovačkom jeziku, ali je zbog nedostatka učitelja i nezainteresiranosti djece nastava prekinuta do 2003. godine, kada se uvodi predmet njegovanje slovačkog jezika i kulture za sve razrede.

Osnovna škola “Josip Kozarac” Soljani – Područna škola Strošinci