Republika Hrvatska

Vukovarsko-srijemska županija

Matični ured Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

matičar:  Zdenko Šimić

radno vrijeme: 07:00 – 15:00 sati

tel. 863-101

¸

Isprave i državnih matica

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.
Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

 

 • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
 • članovi uže obitelji,
 • posvojitelj,
 • skrbnik,
 • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna i naknada za obrazac isprave.

 

 1. Izvadak iz matice rođenih
 2. Rodni list
 3. Potvrda o rođenju
 4. Potvrda o slobodnom bračnom stanju
 5. Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku
 6. Izvadak iz matice vjenčanih
 7. Vjenčani list
 8. Izvadak iz matice umrlih
 9. Smrtni list
 10. Izvadak iz matice rođenih – Bečka konvencija
 11. Izvadak iz matice rođenih – Pariška konvencija
 12. Izvadak iz matice vjenčanih – Bečka konvencija
 13. Izvadak iz matice vjenčanih – Pariška konvencija
 14. Izvadak iz matice umrlih – Bečka konvencija
 15. Izvadak iz matice umrlih – Pariška konvencija

¸

Obrasci:

* Zahtjev za izdavanje rodnog lista

* Zahtjev za izdavanje iz matične knjige rođenih

* Zahtjev za izdavanje vjenčanog lista

* Zahtjev za izdavanje iz matice vjenčanih

* Zahtjev za izdavanje smrtnog lista

* Zahtjev za izdavanje iz matice umrlih

* Zahtjev za upis u maticu umrlih

* Zahtjev o određivanju imena za uporabu u pravnom prometu

 

* Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju  Naputak

* Zahtjev za izdavanje domovnice

¸

Korisno:

* Uvid u državne matice i knjigu državljana

* Uvid u popise birača