Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja zapokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) općina Vrbanja objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Vrbanja kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Vrbanja
(https://www.opcina-vrbanja.hr/).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica općine Vrbanja djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:
1. neusklađenosti sa Zakonom

 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata
  pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, fotografije i slično)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • poveznice kojima se odlazi na mrežne stranice drugog subjekta nisu tekstualno naglašene, a neke od njih otvaraju u novoj kartici
 • neke od poveznica vode na stranice i/ili dokumente koji ne postoje
 • kod dokumenata nije jasno naznačeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice drugog poslužitelja)
 • nije jasno navedeno da dokumenti koji se nalaze na mrežnim stranicama drugog subjekta nisu usklađeni sa zakonskom regulativom
 • otvaranje .pdf dokumenta vodi na stranice drugog poslužitelja
 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu

2. nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. općina Vrbanja se privremeno poziva na
iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona

 • U skladu s člankom 3. Zakona općina Vrbanja smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona: pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Vrbanja želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Vrbanja putem e-mail adrese opcina@opcina-vrbanja.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •  vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Vrbanja će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 15. rujna 2020., a zadnji put revidirana 15. rujna 2020. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva općini Vrbanja možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Zdenki Jelović:

e-poštom: opcina@opcina-vrbanja.hr
telefonom: +385 32 863 108
poštom na adresu: Općina Vrbanja, trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni
službenici Ureda povjerenika. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.