Pregledajte prostorne planove općine Vrbanja.

Ukoliko želite preuzeti prostorni plan na svoje računalo, kliknite desnim klikom miša na pojedini plan a zatim izaberite naredbu (Save target as) ili (Spremi link kao).

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VRBANJA travanj 2005. godine.

Ovdje možete preuzeti PPUO Vrbanja – I(pdf – 4,1 MB)

Ovdje možete preuzeti PPUO Vrbanja – II(pdf – 11,85 MB)

Ovdje možete preuzeti PPUO Vrbanja – III(pdf – 0,2 MB)

Ovdje možete preuzeti PPUO Vrbanja – Naslovnica(pdf – 0,2 MB)

GRAĐEVNA PODRUČJA (Izmjene i dopune 2016. god.)

VRBANJA

SOLJANI

STROŠINCI

KARTE (Izmjene i dopune 2016. god.)

KORIŠTENJE I NAMJENA

PROMET, POŠTA I TK

ENERGETIKA, VODOOPSKRBA, ODVODNJA I OTPAD

MELIORACIJSKA ODVODNJA

UVJETI ZA KORIŠTENJE

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE BR. 4/16. od 15. lipnja 2016. godine

Pročišćeni tekst Odredbi za provđenje Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE BR. 5/16. od 14. srpnja 2016. godine

Prostorni plan

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja usvojene su na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Vrbanja, održanoj dana 30.05.2016. god. (objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 4/16).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni Razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

Općina Vrbanja je 2015. godine pokrenula postupak izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa ciljem da se plan uskladi sa promjenama Zakona o prostornom uređenju. Navedeni projekt Općina Vrbanja je prijavila na Natječaj za financiranje koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, i to Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 13. svibnja 2016. godine Odluku o dodjeli sredstava, kojom se Općini Vrbanja dodjeljuje potpora u iznosu od 162.500,00 kuna,. Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% (138.125,00) i Republika Hrvatska sa 15% (24.375,00).

Općina Vrbanja je na konačnoj rang listi ostvarila 50 bodova te je na listi zauzela 75 mjesto od 328 prijava.

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA 2020. GODINA

II izmjene i dopune PPUO Vrbanja – Odluka o donošenju – ZA OBJAVU SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE BR. 17/20. od 22. listopada 2020. godine

GP_Vrbanja

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

PPUO VRBANJA II. IZMJENE I DOPUNE

PROČIŠĆENI TEKST PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA (SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE BR. 25/2020.)

PPUO Vrbanja – pročišćeni tekst odredbi za provedbu – ZA OBJAVU

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE VRBANJA ZA RAZDOBLJE OD 2016.-2019. GODINE.

OPĆINA VRBANJA – Izvješće o stanju u prostoru 2016-2019.