Stalna radna skupina za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi “SWG” je međunarodna međuvladina organizacija koja se sastoji od članova iz državnih institucija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u pojedinim zemljama članicama i područjima jugoistočne Europe (SEE). SWG ima za cilj provođenje principa inovativne i održive poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz regionalnu suradnju i poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim područjima jugoistočne Europe.

Trenutno SWG priprema prijedlog projekta za provođenje područnog razvoja Area Based Development (ABD) u odabranim prekograničnim regijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Jedinice lokalne samouprave iz Hrvatske koje su uključene u regiju Drina-Sava su općine: Gunja, Drenovci, Vrbanja, Lovas, Tovarnik i Nijemci te grad Ilok. Iz Bosne i Hercegovine općine Bijeljina i Ugljevik te Distrikt Brčko, a iz Srbije općine: Šabac, Sremska Mitrovica, Šid i Ruma.

Projektno područje karakteriziraju jake ekonomske veze, dobro integrirana regionalna ekonomija i odgovarajuća ekonomska struktura, blizina privlačnih tržišta i razvijena infrastruktura. Projekt je fokusiran na detaljnoj analizi sadašnje situacije, nedostataka i mogućnosti za razvoj ruralnih prekograničnih područja, kao i razvoja strategija i akcijskih planova za provođenje ABD razvoja.

Na sastancima Drina-Sava regije sudjeluju predstavnici lokalnih samouprava, civilnog sektora i gospodarstva, a sve u cilju što kvalitetnije analize trenutne situacije na projektnom području kao i boljeg definiranja zajedničkih projekata koji bi unaprijedili život i rad stanovnika u ruralnom području.Treći sastanak Drina-Sava regije održan je dana 4. lipnja 2012. godine u Hrvatskoj, a domaćin je bila Općina Nijemci. Radilo su po radnim skupinama koje su specijalizirane za određena područja, kao što su: gospodarstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša te kultura i turizam. Rezultati rada su definiranje konkretnih prijedloga zajedničkih projekata koji bi trebali unaprijediti navedena područja i približiti ruralno područje EU standardima.