Raspored natječaja u 2013. godini

Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pripremili su plan raspisivanja natječaja za mjere IPARD programa tijekom 2013. godine.
U odnosu na Plan raspisivanja natječaja za 2012. godinu, u Planu za 2013. godinu planiran je, dugo očekivani, natječaj za Mjeru 202 „ Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ koji će biti raspisan od 15. siječnja do 15. veljače 2013. godine.

Napomena: Moguća su određena odstupanja od navedenog plana.

* * *

Prijave za Mjeru 302 do kraja godine

Uslijed velikog interesa potencijalnih korisnika, obavještavamo sve zainteresirane da će se natječaj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžiti do  31. prosinca 2012. godine.

Ovo je 4. javni natječaj koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala za Mjeru 302, a nakon protekla 3 natječaja za ovu mjeru ugovorena su 53 projekta s iznosom ulaganja od 58,5 milijuna kuna.

Popis svih ugovorenih IPARD projekta možete naći na http://www.apprrr.hr/ipard-31.aspx.

* * * * *

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br.66/01), sukladno Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 27. listopada 2001. godine, te članka 14. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Županije “ br.11/01), Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj, 25. travnja 2002. godine,  donijelo je:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrbanja

Sadržaj Programa preuzmite ovdje

* * * * *

Odluka o agrotehničkim mjerama

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće općine Vrbanja na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. travnja 2010. godine je donijelo:

Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Cjelokupnu odluku možete preuzeti i pročitati ovdje:

Odluka o agrotehničkim mjerama

* * * * *

ARKOD

ARKOD je administrativna baza podataka koja evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta te je preduvjet za dobivanje poticaja iz EU. Taj je sustav nadogradnja postojećeg Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, čiji je cilj dobiti jasnu sliku koliko se poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Sastvani je dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) kojim zemlje članice Europske Unije dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima.

ARKOD – Vaša zemlja kao na dlanu (letak)

* * * * *

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup

Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja Klasa: 320-02/09-01/1883 Ur.broj: 2212/08-01/01-09-1 od 12. listopada 2009. godine, članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br.17/09) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća Vrbanja, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2009. godine  donijelo  je:

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

Tekst Odluke preuzmite ovdje

* * * * *

Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode

Obrazac preuzmite ovdje u .doc formatu ili u .pdf formatu

* * * * *

Natječaj za zakup

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08), Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje natječaja (NN, br.45/09), Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 40/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Vrbanja o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (Klasa: 320-02/09-01/1883, Urbroj: 2212/08-01/01-09-1) od 12. listopada 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja objavljuje:

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrbanja

Tekst natječaja preuzmite ovdje