Proglašena je prirodna nepogoda

Zbog velikih materijalnih šteta na građevini, poljoprivredi i infrastrukturi nastalih dana 19. srpnja 2023. godine kao posljedica olujnog i orkanskog…

Više

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-03/23-01/2   URBROJ: 2196-31-01-1-23-4   Vrbanja,…

Više