POZIV ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

   REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-03/23-01/2   URBROJ: 2196-31-01-1-23-6   Vrbanja,…

Više