DANI SLOVAKA U SOLJANIMA

U  Soljanima su dana  04.10.2014. godine u organizaciji Macije slovačke održani 5. Dani slovaka u Soljanima. Tema ove godine su…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/14-01/2116 URBROJ: 2212/08-01/01-14-1 Vrbanja, 01. listopada 2014. godine Na temelju članka 47.…

Više

OBAVIJEST

Poštovani, Uslijed planiranih radova djelatnika HEP-a, u četvrtak 14. kolovoza u vremenu od 10:00 do 11:00 doći će do privremenog prekida…

Više