ODLUKA o djelomičnom poništenju Oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/23-01/2 URBROJ: 2196-31-03-1-23-20 U Vrbanji, 28. ožujka 2023 godine…

Više

Poziv za 14. sjednicu općinskog vijeća

                 REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-02/23-01/2   URBROJ: 2196-31-01-1-23-2…

Više

PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Općina Vrbanja organizira predavanje za poljoprivrednike koje će se održati 23. ožujka 2023. godine (četvrtak) u društvenom domu u Vrbanji…

Više