POZIV

UDRUGA STVARATELJA U KULTURI „POSJED  VRBANJA“ IZ VRBANJE VAS POZIVA NA IZLOŽBU TKANJA U DOM KULTURE U VRBANJI            31.SIJEČNJA 2015.G                   …

Više

POZIV NA RADIONICU

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ” ŠUMANOVCI” V. NAZORA 8, 32 257 DRENOVCI, OIB:77805974038, 032/862-837, 091/2424-286, mail: sumanovci.lag@gmail.com IBAN: HR5824850031100279265 Lokalna akcijska…

Više

POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA SLUŽBA ZA POSLOVE OBRANE PODRUČNI ODJEL…

Više

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju…

Više

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar V U K O V…

Više

Djeca rođena u 2014. godini

Ove godine želimo izvijestiti zainteresirane o broju rođene djece koji imaju prebivalište u Općini Vrbanja, a rođeni su  u 2014.…

Više

17. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKO  VIJEĆE KLASA:  021-06/14-01/2586 URBROJ: 2212/08-01/01-14-1 Vrbanja, 15. prosinca 2014. godine Na temelju članka…

Više