Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije), točke XIII. stavak 1. Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja, KLASA: 320-01/22-01/689, URBROJ: 2196-31-01-1-22-2, od 25. srpnja 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općinu Vrbanje, Općinsko vijeće Općine Vrbanja, je na 10. sjednici održanoj dana 05. rujna 2022. godine donijelo:

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta u vl. Općine Vrbanja 2022

Zapisnik povjerenstva – izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok do 5 godina s ugovornom klauzulom o raskidu ugovora nakon završetka vegetativne sezone u slučaju bilo kojeg drugog oblika raspolaganja ili do privođenja dugoj namjeni sukladno dokumentima prostornoga uređenja Općine Vrbanja.