Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi, odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura, dana 06. rujna 2022. godine proglašena je prirodna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U PISANOM OBLIKU U OPĆINI VRBANJA U ROKU OD 8 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE.

Odluka PN suša 06.09.2022.

Obrazac-PN-prijava-štete