Javni natječaj

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor…

Više

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa:  112-03/18-01/584 Urbroj: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja,  09. svibnja 2018. godine Na temelju…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/350 Ur. br: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja, 20. ožujka 2018.  godine. Temeljem Plana…

Više

Obavijest

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo Youtube kanal za edukativne i informativne sadržaje Dostupni moduli na temu poziva „Izgradnja i…

Više

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/18-01/46 URBROJ: 2212/08-01/01-18-2 Vrbanja, 17. siječnja 2018. godine Na temelju Odluke…

Više