JAVNI NATJEČAJ

            REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA   OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-02/19-01/1010 Urbroj: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja, 16. rujna 2019. godine                        …

Više