Poziv za “ABD grant shemu”

Poziv za “ABD grant shemu”, kao dio aktivnosti “Jačanje konkurentnosti kroz dodjelu malih grantova za obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku…

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/14-01/101 URBROJ: 2212/08-01/01-14-1 Vrbanja, 21. siječnja 2014. godine Temeljem ukazane potrebe…

Više

Prijava projekata udruga VSŽ

Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije Klasa: 230-02/13-01/05 Ur.broj: 2196/1-13-13-1 Vinkovci, 28. listopada 2013.…

Više