JAVNI NATJEČAJ

            REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA   OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-02/19-01/1010 Urbroj: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja, 16. rujna 2019. godine                        …

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA   OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa:  112-03/19-01/ 701 Urbroj: 2212/08-01/01-19-1 Vrbanja,  11. lipnja 2019. godine…

Više

OGLAS – PROGRAM JAVNIH RADOVA

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA        NAČELNIK KLASA: 022-01/19-01/474   URBROJ: 2212/08-01/01-19-1   Vrbanja, 17. travnja 2019. godine…

Više