Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo…

Više

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  604-02/18-01/1242 URBROJ: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja, 25. listopada 2018. godine Na temelju članka 47.…

Više

Javni poziv

U sklopu projekta  Klub za mlade ”Budi Tu – Budi Svoj” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/18-01/1118 URBROJ: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja, 20. rujna 2018. godine Na temelju članka 47.…

Više

LAG Šumanovci

U sklopu programa „Aktivacija društveno korisnog rada“– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje…

Više

LAG Šumanovci

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, Zakona o radu  i Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lokalne akcijske grupe…

Više