OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-03/16-01/1009 Urbroj: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 04. kolovoza 2016. godine Temeljem odredbi članka…

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/16-01/799 URBROJ: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 06. lipnja 2016. godine Na temelju Mjera…

Više

Oglas za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/16-01/338 URBROJ: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 18. ožujka 2016. godine Na temelju Mjera…

Više