REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Povjerenstvo za provedbuOglasa

KLASA:  112-01/23-01/2

URBROJ: 2196-31-02-1-23-68

Vrbanja, 29. ožujka 2023. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“  – radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, nakon evidentiranja, otvaranja i utvrđivanja pravodobnih i urednih prijava na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“  – radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, upućuje

 

POZIV NA RAZGOVOR – INTERVJU

 

Pozivamo sve niže navedene kandidate koji su podnijeli pravodobne i uredne  prijave na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“  – radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Vrbanja i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 14. ožujka2023. godine, da pristupe razgovoru (intervju) i to redom kako slijedi:

 

          Dana 6. travnja 2023. godine (četvrtak) od 8,00 sati u Vijećnici Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja prema slijedećem rasporedu:

 

RED. BR. IME I PREZIME VRIJEME

SATI

1. Jasminka Perkunić 8,00
2. Mihajla Stjepanović 8,00
3. Snežana Tatomirović 8,00
4. Dragica Soldo 8,00
5. Ika Matanović 8,00
6. Ljubica Kavedžić 8,00
7. Slavica Novoselac 8,00
8. Ana Novoselac 8,00
9. Nevenka Miličević 9,00
10. Kata Čajko 9,00
11. Ljiljana Šnajder 9,00
12. Branka Cvjetković 9,00
13. Ljubica Brčić 9,00
14. Branka Spajić 9,00
15. Jadranka Martinović 9,00
16. Manda Vuksanović 9,00
17. Snježana Balta 11,00
18. Željka Purić 11,00
19. Ana Basić-Lukić 11,00
20. Katica Vukoja 11,00
21. Ruža Čekić 11,00
22. Jela Mrkonić 11,00
23. Vesna Radišić 11,00
24. Janja Tulumović 11,00
25. Ivanka Komadina 12,00
26. Manda Redl 12,00
27. Ivanka Jokić 12,00
28. Snježana Kikić 12,00
29. Jasminka Duvnjak 12,00
30. Kata Lučić 12,00
31. DobricaUgljarević 12,00
32. Katica Tunjić 12,00

 

i dana 7. travnja 2023. godine (petak) od 8,00 sati u Vijećnici Općine Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1, Vrbanja prema slijedećem rasporedu:

 

RED. BR. IME I PREZIME VRIJEME

SATI

33. Zlata Domaćinović 8,00
34. Ana Petrović 8,00
35. Snježana Špurga 8,00
36. Jasminka Fačić 8,00
37. Janja Gvozdić 8,00
38. Eva Josipović 8,00
39. Gordana Mandić 8,00
40. Zdenka Stojanović 9,00
41. Gordana Žunabović 9,00
42. Ivana Župarić, 9,00
43. Katica Jurik 9,00
44. Radmila Romić 9,00
45. Marija Domić 9,00
46. PavkaLamešić 9,00
47. Katarina Crljić 9,00
48. LidiaOputrić 11,00
49. Nada Purić 11,00
50. Vesna Anđić, 11,00
51. IlinkaLamešić 11,00
52. Zrinka Ivanković 11,00
53. Mara Miličević 11,00
54. Renata Kešina 11,00
55. Ana Janjić 11,00
56. Josipa Leutar 12,00
57. Slavica Ivančić 12,00
58. Ljuba Žderić 12,00
59. Vera Šarić 12,00

 

Na razgovor (intervju) je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Za kandidata koji iz bilo kojeg razloga ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLAS