OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/1343 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 07. prosinca 2017. godine Na temelju članka…

Više

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  604-02/17-01/1182 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 02. studenog 2017. godine Na temelju članka 47.…

Više

KLASA: 320-02/17-05/280 URBROJ: 370-05-17-3 Zagreb, 06.10.2017. Na temelju odredbe članka 50. stavka 3.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodnenovine“, broj 39/2013)…

Više

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/17-01/904 URBROJ: 2212/08-01/01-17-4 Vrbanja, 26. rujna 2017. godine Na temelju članka 47.…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA  HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA : 061-01/17-01/806 URBROJ : 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 21. srpnja 2017.…

Više

N A T J E Č A J

Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja…

Više

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/404 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 12. travnja 2017. godine Na temelju članka…

Više