Sukladno objavljenom Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. godinu KLASA: 402-01/23-01/1 URBROJ: 2196-31-02-1-23-3 od 08. svibnja 2023. godine, te administrativne kontrole i procjene kvalitete prijava Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja, odobrava se financijska potpora za poduzetnike za 2023. godinu

Odluka o dodjeli financijskih potpora za poduzetnike 2023. godina

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Vrbanja za 2023. godinu i ukupno iznose 67.229,28 EUR. Načelnik Općine Vrbanja će sklopiti ugovore sa poduzetnicima koji su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora.