LAG ŠUMANOVCI – JAVNI POZIV

Lag Šumanovci Vladimira Nazora 8 32257 Drenovci, tel: 032/862-837 OIB:77805974038 www.lag-sumanovci.hr e-mail: sumanovci.lag@gmail.com U sklopu projekta„Mladi za razvoj lokalne zajednice“–…

Više

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Više informacija…

Više

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/15-01/357 URBROJ: 2212/08-01/01-15-3 Vrbanja, 13. travnja 2015. godine Na temelju članka…

Više

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa:  112-03/15-01/ 100 Urbroj: 2212/08-01/01-15-1 Vrbanja, 09. veljače 2015. godine Na…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa: 320-01/14-01/2351 Ur. br: 2212/08-01/01-14-1 Vrbanja, 04. studenog 2014. godine Na temelju članka…

Više