Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj: 20/18, 115/18, 98/19), te članka 54. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj: 57/22), na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na 9. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2022. godine donijelo:

O D L U K U  o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrbanja

Tablični prikaz natjecatelja izrađen od strane Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup polj. zemlj.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Vukovarsko-srijemske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, te sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, Općinski načelnik Općine Vrbanja u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu.