JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

REPUBLIKA  HRVATSKA VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA        NAČELNIK KLASA: 302-02/20-01/965 URBROJ: 2212/08-01/01-20-2 Vrbanja, 01. prosinca 2020. godine   Na temelju…

Više