Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/17-01/904 URBROJ: 2212/08-01/01-17-4 Vrbanja, 26. rujna 2017. godine Na temelju članka 47.…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA  HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA : 061-01/17-01/806 URBROJ : 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 21. srpnja 2017.…

Više

N A T J E Č A J

Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja…

Više

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/404 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 12. travnja 2017. godine Na temelju članka…

Više

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  604-02/16-01/1350 URBROJ: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 27. listopada 2016. godine Na temelju članka 47.…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA Klasa: 400-01/16-01/1348 Urbroj: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 24. listopada 2016. godine Na temelju članka 32. i…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/16-01/1222 URBROJ: 2212/08-01/01-16-1 Vrbanja, 26. rujna 2016. godine Na temelju članka 47.…

Više