REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2196-31-03-1-23-11

U Vrbanji, 25. srpnja 2023. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja, upućuje

 

POZIV

 

KANDIDATU NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

U “Narodnim novinama” broj 75/23, dana 7. srpnja 2023. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Vrbanja u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na radno mjesto komunalni radnik (kategorija IV, potkategorija – namještenik II. potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj bio je do 17. srpnja 2023. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat, čije prijava je pravodobna i potpuna, odnosno koji ispunjava sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. 61/11., 04/18. i 112/19),  pristupi pisanom testiranju koje će se održati dana  31. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,  u 8,00 sati.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) poziva se kandidat kako slijedi:

 

  1. Antonio Matić

 

Na pisanom testiranju kandidat je dužan predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

 

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Rezultati pisanog testiranja objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja. Intervju s kandidatom koji ostvari najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja, odnosno ostvari najmanje 5 bodova obaviti će se istog dana u 12,00 sati.

 

Kandidatima koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja poslana je pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

           Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA