Sukladno objavljenom Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2024. godinu, te administrativne kontrole i procjene kvalitete prijava Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja, odobrava se financijska potpora za poduzetnike za 2024. godinu –

Odluka – potpore razvoja poduzetništva 2024

Izmjena Odluke – potpora razvoja poduzetništva Općine Vrbanja 2024

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Vrbanja za 2024. godinu. Odobreno je 88.426,09 eura odnosno 88,43 % ukupno raspoloživog iznosa (100.000,00 eura). Odobrena financijska sredstva se odnose na Mjeru 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja poslovnog prostora (53.888,77 eura) i Mjeru 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje (34.537,32 eura).

Načelnik Općine Vrbanja će sklopiti ugovore sa poduzetnicima koji su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora.

 

Ukupno je zaprimljeno 24 zahtjeva za potporu. Na Mjeru 1. Potpore poduzetnicima početnicima i Mjeru 3. Potpore za proširenje poslovanja nije pristigla niti jedna prijava. Ukupno 24 prijave su se odnosile na Mjeru 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja poslovnog prostora (16 prijava) i Mjeru 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje (8 prijava).
Za Mjeru 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja poslovnog prostora najviši mogući iznos potpore koji su prijavitelji mogli ostvariti iznosio je 5.500,00 eura. U okviru ove Mjere, od ukupno 16 prijava potporu je ostvarilo 14 prijavitelja u ukupnom iznosu 53.888,77 eura što je 10.888,77 eura više od raspoloživog iznosa koji se nadoknadio iz neiskorištenih financijskih sredstava raspoloživih u okviru ostalih mjera. Od ukupno 16 prijava za potporu u okviru ove mjere, njih 6 se odnosilo na prijave poduzetnika početnika koji su imali pravo na intenzitet potpore od 80% prihvatljivih troškova. Poduzetnici početnici su ostvarili potporu u ukupnom iznosu od 23.308,49 eura. odnosno 43,25 % ukupno odobrenih sredstava u okviru ove mjere. Prijave poduzetnika početnika činile su 37,5 % svih prijava, na temelju čega se može zaključiti da ovaj oblik potpora svake godine pozitivno utječe na povećanje zainteresiranosti poduzetnika početnika za takvim vrstama pomoći te na njihov razvoj, ali i povećanje broja novih oblika poduzetništva na području Općine Vrbanja. Ostatak financijskih sredstava u okviru ove mjere u iznosu od 30.580,28 eura ili 56,75 % odobreno je ostalim poduzetnicima čije su prijave bile pravovremene i prihvatljive, a koji su imali pravo na intenzitet potpore od 50% prihvatljivih troškova.
Za Mjeru 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje najviši iznos potpore koji su prijavitelji mogli ostvariti iznosio je 5.400,00 eura za jednu novozaposlenu osobu, dok je za dvije novozaposlene osobe najviši iznos potpore iznosio 10.800,00 eura. Za svaku novozaposlenu osobu intenzitet potpore iznosio je 50%, a ukoliko se radi o zapošljavanju osobe iz vlastitog kućanstva iznosio je 40% prihvatljivog troška godišnjeg iznosa plaće/obveznih doprinosa. U okviru ove Mjere, od ukupno 8 prijava potporu je ostvarilo 7 prijavitelja u ukupnom iznosu od 34.537, 32 eura odnosno 73,48 % raspoloživih financijskih sredstava u okviru ove Mjere. Jedna prijava se smatra neprihvatljivom.

Ovom mjerom potpora na području Općine Vrbanja potpomognuto je zapošljavanje sedam i samozapošljavanje dviju osoba (ukupno 9 novozaposlenih).