REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA VRBANJA

                 Općinski načelnik

    Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA:   112-01/24-01/3

URBROJ: 2196-31-02-1-24-69

U Vrbanji, 3. travnja 2024. godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ nakon evidentiranja, otvaranja i utvrđivanja pravodobnih i urednih prijava na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ radnika/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, upućuje

 

POZIV NA RAZGOVOR – INTERVJU

 

Pozivamo sve niže navedene kandidate koji su podnijeli pravodobne i uredne  prijave na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ radnika/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 18. ožujka 2024. godine, da pristupe razgovoru (intervju) i to redom kako slijedi:

 

          Dana 8. travnja 2024. godine (ponedjeljak) od 8,00 sati u Vijećnici Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja, prema slijedećem rasporedu:

 

RED. BR. IME I PREZIME VRIJEME

SATI

1. Ika Matanović 8,00
2. Ljubica Kavedžić 8,00
3. Ana Novoselac 8,00
4. Nevenka Miličević 8,00
5. Jasminka Perkunić 8,00
6. Marija Domić 8,00
7. Monika Novoselac 8,00
8. Jela Mrkonić 8,00
9. Zrinka Ivanković 9,00
10. Kata Čajko 9,00
11. Ivana Sluganović 9,00
12. Zlata Domaćinović 9,00
13. Slavica Novoselac 9,00
14. Ružica Sadrić 9,00
15. Janja Tulumović 9,00
16. Mihajla Stjepanović 9,00
17. Snježana Kikić 11,00
18. Snežana Tatomirović 11,00
19. Branka Spajić 11,00
20. Jadranka Martinović 11,00
21. Ljubica Brčić 11,00
22. Mira Sučić 11,00
23. Snježana Balta 11,00
24. Jasminka Duvnjak 11,00
25. Manda Redl 12,00
26. Ruža Čekić 12,00
27. Željka Purić 12,00
28. Zdenka Stojanović 12,00
29. Ivanka Komadina 12,00
30. Ana Petrović 12,00
31. Mara Miličević 12,00
32. Katica Vukoja 12,00

 

i dana 9 travnja 2024. godine (utorak) od 8,00 sati u Vijećnici Općine Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1, Vrbanja, prema slijedećem rasporedu:

 

RED. BR. IME I PREZIME VRIJEME

SATI

33. Katica Tunjić 8,00
34. Snježana Špurga 8,00
35. Jasminka Fačić 8,00
36. Katarina Crljić 8,00
37. Gorana Vukoja 8,00
38. Zdenka Vidović 8,00
39. Kata Lučić 8,00
40. Nada Purić 9,00
41. Katica Jurik 9,00
42. Ana Basić-Lukić 9,00
43. Radmila Romić 9,00
44. Đurđica Capjak 9,00
45. Vesna Radišić 9,00
46. Eva Josipović 9,00
47. Janja Gvozdić 9,00
48. Marijana Mihalj 11,00
49. Anica Žaper 11,00
50. Dragica Soldo 11,00
51. Dobrica Ugljarević 11,00
52. Ivana Gvozdić 11,00
53. Ivanka Jokić 11,00
54. Ljiljana Šnajder 11,00
55. Ana Janjić 11,00
56. Ilinka Lamešić 12,00

 

Na razgovor (intervju) je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Za kandidata koji iz bilo kojeg razloga ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA