Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA:320-01/22-01/343, URBROJ:2196-31-01-1-22-2, od 30.03.2022. godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja objavljuje

 

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Vrbanja i na web stranici Općine Vrbanja https://www.opcina-vrbanja.hr/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-vrbanja/, dana 30.03.2022. godine, provest će se

 

dana 12.05.2022. godine u 12:00 sati

u Domu kulture u Vrbanji, Trg dr. Franje Tuđmana 1

 

 

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Vrbanja