REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA VRBANJA

   OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/22-01/343

Urbroj: 2196-31-01-1-22-1

Vrbanja, 28. ožujka 2022. godine

OBAVIJEST

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA: 320-02/21-01/1140, URBROJ: 2212/08-01/01-21-1 od 02. prosinca 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, na području katastarskih općina Strošinci i Vrbanja koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja predviđeno za zakup i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja predviđene za zakup daju se u zakup javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja predviđene za ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vrbanja. 

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave: 30.03.2022.

Javni natječaj je otvoren 29.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBANJA

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske- 30.03.2022.

OBAVIJEST o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 30.03.2022.

Obrazac ponude, Općina Vrbanja

Obrazac – gospodarski program, Vrbanja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske