REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/22-01/268

URBROJ: 2196-31-01-1-22-18

U Vrbanji, 12. travnja 2022. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja,upućuje

 

POZIV

 

KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

U “Narodnim novinama” broj 34/22, dana 16. ožujka 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Općinu Vrbanja. Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na radno mjesto – komunalni djelatnik/ica (namještenik potkategorija II, klasifikacijski rang 13) – 2 izvršitelja/ice.

 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj bio je do 31. ožujka 2022. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 7 (sedam) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz Javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana  21. travnja 2022. godine (četvrtak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,  u 8,00 sati.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

 

  1. Marko Cvjetković, Strošinci, Vladimira Nazora 36
  2. Ivan Kovanović, Soljani, M. Gupca 12
  3. Marijan Petrović, Soljani, Vrbanjska 60
  4. Ivan Kešina, Vrbanja, Kolodvorska 65
  5. Filip Hlavsa, Vrbanja, Hrastova 14
  6. Darko Vrgoč, Vrbanja, Kolodvorska 103
  7. Željko Lamešić, Vrbanja, Ljudevita Gaja 46

 

Na pisanom testiranju kandidat je dužan predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

 

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Rezultati pisanog testiranja (kandidati koji ostvarenajmanje 50% bodova iz pisanog testiranja) objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja u 11,00 sati.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se istog dana u 12,00 sati.

 

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Kandidatima koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja poslana je pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni djelatnik

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA