Na temelju članka 31. stavka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik“ 5/13, 1/18 i 4/21), a na prijedlog Povjerenstva za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na 19. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2023. godine donijelo

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

temeljem Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA: 940-07/23-01/2, URBROJ: 2196-31-01-1-23-2, od 12. svibnja 2023., objavljenog dana 12. svibnja 2023. godine, na oglasnoj ploči Općine Vrbanja i na web stranici Općine Vrbanja i Ministarstva poljoprivrede.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vl RH

6_Tabelarni pregled – do 10 godina

Tablica osvojenih površina

Očitovanje Ministarstva poljoprivrede