Na temelju članka 31. stavka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko srijemske županije: 5/13, 1/18 i 4/21), prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-02/22-02/534 , URBROJ: 525-06/175-23-9, od 6. studenoga 2023. godine, a na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja, je na 19. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2023. godine donijelo

O D L U K U  o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

temeljem Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA:320-02/23-20/1, URBROJ:2196-31-01-1-23-3, od 17.2.2023. godine, objavljenog dana 17.2.2023. godine na oglasnoj ploči Općine Vrbanja i na web stranici Općine Vrbanja.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 1122023

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede

9_Tabelarni pregled – 15- 25 godina_FINAL

9_Tabelarni pregled – do 5 godina_FINAL

Tablica – popis osvojenih površina