Radost Božića neka unese nadu, mir i ljubav u Vaša srca, a 2018. godina neka Vam bude ispunjena zdravljem, srećom…

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-03/17-01/1401 Urbroj: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 19. prosinca 2017. godine Temeljem odredbi članka…

Više

Oglas – voditelj projekta – ZAŽELI

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/1356 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 13. prosinca 2017. godine Na temelju Odluke…

Više

Advent u Općini Vrbanja

Ove godine po prvi puta Općina Vrbanja u suradnji sa svim udrugama s područja naselja Vrbanja organizira 1. Advent u…

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/1343 URBROJ: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 07. prosinca 2017. godine Na temelju članka…

Više

POZIV

Pozivamo sve kreativne i talentirane koji smatraju da im radionica može koristiti da se odazovu. Općina Vrbanja

Više