Radost Božića neka unese nadu, mir i ljubav u Vaša srca, a 2018. godina neka Vam bude ispunjena zdravljem, srećom…

Više

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA Klasa:  112-03/17-01/1401 Urbroj: 2212/08-01/01-17-1 Vrbanja, 19. prosinca 2017. godine Temeljem odredbi članka…

Više