IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA 1. KANDIDACIJSKA…

Više

Općina Vrbanja u suradnji s iluzionistom Catarza ove subote 13.05.2017.g. organizira OBITELJSKI SHOW PROGRAM naziva Circle of Magic and Mystery.…

Više

POZIV NA OKRUGLI STOL

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ”ŠUMANOVCI” POZIV NA OKRUGLI STOL Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju na okruglom stolu za…

Više

Obavijest

Poštovani! GODIŠNJI PLAN za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje šteta od divljači u lovištu broj: XVI/115 “Sitnatovo” Lovačke udruge “VEPAR”…

Više

N A T J E Č A J

Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja…

Više

OBAVIJEST

REPUBLIKA   HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE VRBANJA Klasa:   013-01/17-01-436 Urbroj:  2212/08-01/01-17-1 Vrbanja,  20. travnja  2017. godine IZBORNIM SUDIONICIMA…

Više

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo sretan i blagoslovljen Uskrs! Općina Vrbanja

Više