REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2196-31-03-1-24-22
U Vrbanji, 11. ožujka 2024 godine

Na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja za vrijeme trajanja projekta „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ upućuje

POZIV

KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I. Na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 19. veljače 2024. godine objavljen je oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja za vrijeme trajanja projekta „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“, na radna mjesta Viši stručni suradnik – voditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca, 2. Referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca i 3. Referent – koordinator projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 27. veljače 2024. godine.

II. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta može pristupiti 1 (jedan) kandidat, čija prijava je pravodobna i potpuna, odnosno koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) poziva se kandidat kako slijedi:

1. Josip Stjepanović

III. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju za radno mjesto Referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta mogu pristupiti 4 (četiri) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

1. Darija Fric
2. Mirela Hudak Đurić
3. Gordana Mandić
4. Mira Sučić

IV. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju za radno mjesto Referent – koordinator projekta mogu pristupiti 4 (četiri) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

1. Darija Fric
2. Gordana Mandić
3. Anamarija Oreški
4. Gorana Vukoja

V. Povjerenstvo za provedbu oglasa temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, pisanom testiranju koje će se održati dana 18. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1. i to:

• u 8,00 sati za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta i Referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta
• u 9,30 sati za radno mjesto Referent – koordinator projekta

Na pisanom testiranju kandidati su dužni predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

VI. Rezultati pisanog testiranja objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i mrežnoj stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) najkasnije do 15,00 sati. Istovremeno će se objaviti i raspored kandidata za intervju koji predstavlja poziv za intervju.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su na provedenom pisanom testiranju iz svakog poglavlja (A i B) ostvarili najmanje 50% bodova, odnosno iz svakog poglavlja ostvarili najmanje 5 bodova.

Intervju će se obaviti dana 19. ožujka 2024. godine (utorak) prema utvrđenom rasporedu navedenom u Obavijesti o rezultatima testiranja – pozivu na intervju.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti