JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA:  602-01/15-01/941 URBROJ: 2212/08-01/01-15-1 Vrbanja, 05. listopada 2015. godine Na temelju članka 47.…

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa: 320-01/15-01/894 Ur. br: 2212/08-01/01-15-1 Vrbanja, 23. rujna 2015. godine Na temelju članka…

Više