POZIV NA JAVNI UVID

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-01/18-01/675 URBROJ: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja,  23. svibnja 2018. godine Sukladno članku 29.…

Više

OBAVIJEST

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u općini Vrbanja (naselja Vrbanja, Soljani i…

Više

Općina Vrbanja

Općinski načelnik Velimir Redl je danas potpisao sa ministricom Regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac Ugovor o sufinanciranju projekta…

Više

Javni natječaj

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor…

Više

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa:  112-03/18-01/584 Urbroj: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja,  09. svibnja 2018. godine Na temelju…

Više