JAVNI POZIV

J A V N I   P O Z I V za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge „Klaster proizvođača mesa i…

Više

J A V N I P O Z I V

REPUBLIKA  HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA : 061-01/18-01/808 URBROJ : 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja, 02. srpnja 2018.…

Više