Javni natječaj

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor…

Više

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK Klasa:  112-03/18-01/584 Urbroj: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja,  09. svibnja 2018. godine Na temelju…

Više

Obavijest

STRUNJE-TRADE d.o.o PRIVLAKA TEL. 398-048; 398-949 OBAVIJEST PODUZEĆE STRUNJE-TRADE D.O.O NEĆE ODVOZITI PAPIR U UTORAK 01.05.2018. GODINE (PRAZNIK RADA). ODVOZ…

Više

Svim vjernicima koji slave želimo sretan i blagoslovljen Uskrs! Općina Vrbanja

Više

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/350 Ur. br: 2212/08-01/01-18-1 Vrbanja, 20. ožujka 2018.  godine. Temeljem Plana…

Više